, ,
Ziyaretçi Öğretim Üyesi May Joseph’ten “New York’un Akışkanlığı”
2015-02-26 18:00:00
Duke Üniversitesi Yayınları
Su, sahil kentlerini tasavvur etme biçimlerimizi nasıl değiştiriyor? May Joseph, New York’un Akışkanlığı’nda temel olarak bu soruyu ortaya koyuyor. Joseph, bu çalışmada New York’un kıyılarının son 20 yıl içerisindeki dönüşümünün tarihsel bir incelemesini sunuyor ve ortaçağ kıyı kentlerinin kentsel planlama tarihi, hem de günümüzde iklim değişikliği gerçekliği ile örüldüğü fikrini tartışmaya açıyor. Haritalar, fotoğraflar ve kartografik tasavvurlar aracılığıyla, Joseph New York’un kentsel altyapısı üzerinde yıkımsal etkisi olan Sandy kasırgası örneği ile New York ve İstanbul gibi dünya çapında kentlerin yüz yüze olduğu zorluklara işaret ediyor.
BAĞLANTI
CONVERSATİONS ON ARCHİTECTURE: YASEMİN TARHAN
KUDÜS BİENALİ’NDE PERFORMANS SANATI, ANNELİK TEMASINI İŞLEMEK ÜZERE HEYKEL İLE BULUŞUYOR.
GELECEĞİN ARKEOLOJİSİNİ HARİTALAMAK
BINAA EDİTÖRÜ BLAGOVESTA M. MOMCHEDJİKOVA’DAN “KENTİN ELE GEÇİRDİKLERİ: KENT KÜLTÜRÜ ÇALIŞMALARINDA YENİ PERSPEKTİFLER”
ZİYARETÇİ ÖĞRETİM ÜYESİ MAY JOSEPH’TEN “NEW YORK’UN AKIŞKANLIĞI”
LOS ANGELES ÇALIŞTAYI _ EC3 BELGESELİ
İSTANBUL: KÜLTÜREL PROJE VE KENT
İSTANBUL: KENTSEL DEĞİŞİM VE YENİLİKLER
KENTLER VE DEĞİŞİM ÜZERİNE DİYALOGLAR
YARATICI SÜREÇLERİ AÇIĞA ÇIKARMAK
SEVGİ VE TUTKUYLA İNŞA EDİLEN YAPILAR ÖNE ÇIKACAKTIR.
İLİŞKİ – İŞBİRLİĞİ - İCRA
ANADOLU’DAKİ KAVŞAK: ESKİŞEHİR