, ,
MUSHROOM
Giriş
Mantar, 50 metrelik çapı ve 18 metrelik yüksekliği ile Petronas Kuleleri ve Kuala Lumpur Lot 185 arasında bir kent şemsiyesi halinde uzanan üstyapıdır. Bu yapı, Kuala Lumpur kentinin ticari merkezi olarak nitelendirilen KLCC (Kuala Lumpur Kent Merkezi) imar planı için bir geçit görevi görüyor. Mantar, yatay çelik ızgara yapraklar ile bölümlere ayrılan hafif bir yapı. Zemine ortasındaki mega kolonla sabitlenen ve kenarlara açılan sistem, basınçta ve gerilimde işlerken, kentsel bir ifade ve geniş bir kentsel alan oluşturuyor.