, ,
KENTHANE
Giriş
İstanbul Ticaret Odası tarafından gerçekleştirilen tasarım yarışmasında kentsel girişimcilik stratejisi yaratacak ve kent için esnek bir tasarım oluşturacak ekipler aranmaktaydı. Dolayısıyla, süreç final projeden çok daha önemli hale gelmişti. Yarışma alanı İstanbul’un tarihi yarımadasında yer alan Sirkeci’deydi. Ekibimiz yeni bir imar planı tasarlarken taze perspektifler ve yenilikçi fikirler ortaya koymaya özen gösterdi. Süreç Los Angeles’ta Edwin Chan ile başladı. 6 günlük Los Angeles çalıştayında proje için altı ayrı şema oluşturuldu. Daha sonrasında ekip İstanbul ve Los Angeles’ta işbirliği şeklinde yürütüldü. Sürecin sonunda final proje olarak Kenthane 1 ve 2 olmak üzere iki seçenek sunuldu.
LA Çalıştay
Tasarım Süreci
Kenthane-1
Kültürel Çarşı ve Kordon
Bu model Los Angeles Çalıştayı’nda oluşturulan (27 Ocak – 6 Şubat) ve İstanbul Çalıştayı’nda (10-18 Şubat) alana yönelik gözlemlere dayanan Şekil 1 (Avlu) ve Şekil 5’in (Urban Jewels) özelliklerini birleştirerek, uyumlu ve bütüncül bir kentsel girişim stratejisi oluşmayı hedefliyordu.
Kent Bağlantısı
Şekil 7, Reşadiye Caddesi’nin yoğun trafiği boyunca, mevcut üstgeçit yerine iki adet 8 metre genişliğinde köprü önerisinde bulunuyor. Bu yeni köprülere, yeni bir platformun doğu ve batısına konumlandırılan iki merdiven ile ulaşılıyor. Bu platform ise kültürel dokuyu tamamlamanın yanı sıra yaya trafiğini İstanbul Ticaret Odası’ndan kıyıya yönlendirme görevi görüyor. Kıyı şeridi boyunca, köprüler yükseltilmiş yatay bir alan üzerinde yükseliyor. Yayaları kuzeybatı yönünde otobüs durağına ve güneydoğu yönünde ise vapur iskelelerine yönlendiren bu alana “Waterfront Promenade” (Kordon) adı veriliyor. Bu yüksek zeminli “Kordon”un mevcut vapur iskeleleri yerine yeni ve geliştirilmiş tesisler içerecek şekilde tasarlanabileceği düşünülüyor. Şekil 7 aynı zamanda, İstanbul Ticaret Odası bölgesinin Reşadiye Caddesi ile Yalı Köşkü Caddesi arasındaki cadde düzeyinin boşluk hacmini destekliyor. Alandan bakıldığında Galata Kulesi ve Pera’ya doğru manzara Kuzeybatı ve Güneydoğu ekseninde dikey olarak iki meydan ile çerçeveleniyor. Bu iki meydan “dış odacıklar” olarak işlev görebilecek ölçülerde olup, alana özgü sanat yerleştirmeleri veya diğer yaya odaklı etkinliklere yer sağlayabilir. Ziyaretçiler bu meydanlardan önerilen kültürel programa, Toplantı Salonu’na ve Kentsel Kaynak Merkezi’ne girişlere ulaşabiliyor.
Kültürel Çarşı
Şekil 7, İstanbul Ticaret Odası bölgesi ile civar alanların canlandırılması için temel kaynağın ve tetikleyici etmenin kültür olduğu düşüncesine dayanıyor. Kuzeybatıdaki meydana bakan görkemli camekanlı fuaye ziyaretçileri -1 katındaki toplantı salonına yönlendiriyor. Doğrudan İstanbul Ticaret Odası binasına bağlanan toplantı salonu 600 kişilik bir oturma kapasitesine sahip olup, aynı zamanda 200 – 300 kişilik oturma kapasiteli daha küçük salonlara bölünebiliyor. Güneydoğu meydanına bakan ikinci camekanlı fuaye ise Kentsel Kaynak Merkezi’nin ana girişi görevinde. Programı belirsiz olmakla birlikte Kentsel Kaynak Merkezi kültür ve ticaret arasındaki dengeyi sağlayarak yerel halkın ve turistlerin ilgisini çekebilecek bir alan olarak kurgulanmıştır. Alt katları yaya platformunun dâhilinde ve üzerindedir. Giriş katında seçkin bir ticari alan ve bir kafe, platform üzerindeki ikinci katında ise özel bir kitabevi yer almaktadır. Ziyaretçiler, platform yani ikinci kat aracılığıyla, geniş bir Haliç manzarası sunan, yerden tavana kadar camekânlı üç ilişkilenen orta avlu ile Kentsel Kaynak Merkezi’ne ulaşır. Bu etkileyici avluların büyük ölçekli sergiler ve özel resepsiyonlar için kullanılabileceği düşünülmektedir. Kentsel Kaynak Merkezi’nin üst katlarındaki düzen toplantılar, okuma odaları, kentsel miras arşivi, İstanbul mimarisi ve tasarımına adanan zevkli düzenlenmiş sergiler için esnek ve geniş alanlar sunacaktır. Kentsel Kaynak Merkezi’nin teras katında harikulade Haliç manzaralı, açık havada da kullanıma açılabilecek bir terası olan gurme restoranı yer alacak. Bu VIP alan iki camekan fuaye arasında uzanırken, ITO binasının üst katlarından ulaşılabilir olacak. Zarif, cam kaplı iç mekânı civarın panoramik manzarasına yer vererek, İTO ve ilişkili topluluklar için oldukça tercih edilen bir toplantı alanı sağlayacak. Çok amaçlı etkinlik alanları barındıran ayrı bir bina alanın doğu kesimine dayanmaktadır. Giriş platformu üzerinde yükselen etkinlik alanları Pera’ya dönük büyük pencerelerle dışarı açılacaktır. Bu Etkinlik Alanı binası özerk olarak da işlev görebileceği gibi bitişiğindeki Kentsel Kaynak Merkezi’ne bir geçit ile bağlanabilir.
Kentsel Vizyon
Klasik Osmanlı anıtları gibi, Şekil 7 mimariyi kamusal alan tasarımı ve altyapı ile güçlü bir sentezle ilişkilendirmektedir. Şekil 7 kültürel değerlerin ekonomik büyümeye ve topluma uzun vadeli ve sürdürülebilir bir katma değer olduğu düşüncesini savunur. Kentsel Kaynak Merkezi’nin mimari mizacı, geleneksel Osmanlı yapılarının keskin kütlelerinden esinlenmiştir. Taş kaplı birimlerin kompozisyonundan açılan anıtsal cumbalar buna işarettir. Özgün mimari vizyonu İstanbul’un muhteşem silüetine saygı gösterirken, bu silüeti yeni nesil için yeniden kurgulamakta, İstanbul’un geleceğin dünya çapında bir kültür merkezi olmasına dair iyimser bir yaklaşım sunmaktadır.
Kenthane-2
Kavram: Yaratıcı Endüstriler Çarşısı + Kent Parkı
Bu model Los Angeles Çalıştayı’nda oluşturulan (27 Ocak – 6 Şubat) ve İstanbul Çalıştayı’nda (10-18 Şubat) alana yönelik gözlemlere dayanan Şekil 1 (Avlu) ve Şekil 5’in (Urban Jewels) özelliklerini birleştirerek, uyumlu ve bütüncül bir kentsel girişim stratejisi oluşmayı hedefliyordu.
Kent Bağlantısı
Şekil 8, Reşadiye Caddesi boyunca uzanan mevcut üstgeçit yerine yeni bir Kent Parkı yapılmasını önermektedir. Bu yükseltilmiş Kent Parkı, çok ihtiyaç olan yeşil alanı ve yoğun trafik sıkışıklığından sıyrılma hissini sağlarken, Reşadiye Caddesi’ni zemin altında bırakmaya alternatif bir çözüm sunmaktadır. Kent Parkı’na doğudan geniş bir merdivenle ulaşılabileceği gibi, aynı zamanda Yalı Köşkü Caddesi’ndeki İTO alanının göbeğinden iki merdiven ile de ulaşılabilir. Bu merdivenler yayaları sorunsuz bir şekilde Kent Parkı’na ulaştıran yeni bir platforma aktarır ve yaya trafiğinin İTO alanından kıyıya sorunsuz bir şekilde akmasını sağlar. Bu Kent Parkı’nın alana özgü heykel yerleştirmelerine yer verebileceği (Chicago’daki Milenyum Parkı ve Seattle’daki Olimpik Heykel Parkı gibi) ve kıyı ile vapur iskelelerine dönük bir amfitiyatro benzeri oturma düzeni olabileceği düşünülmüştür. Daha geniş bir kıyı görüntüsü sağlamanın ilk aşaması olarak, bu yükseltilmiş park alanı ulaşım merkezinde başlayarak kıyı boyunca uzanan sürekli bir yeşil alan olarak kuzeye doğru genişletilebilir.
Yaratıcı Endüstriler Merkezi
Şekil 8, İstanbul Ticaret Odası bölgesi ile civar alanların canlandırılması için temel kaynağın ve tetikleyici etmenin yaratıcı endüstriler olduğu düşüncesine dayanır. Yaratıcı Endüstriler Çarşısı olarak Şekil 8’in düzen unsurları yaratıcı ekonominin farklı alanları arasında interaktif bir alışverişi teşvik edecek ve genç profesyoneller ile mevcut tasarım markalarının ilgisini çekecek unsurlar olarak kurgulanmıştır. Reşadiye Caddesi’nin cadde sınırını destekleyerek, platform düzeyinden birkaç kolon ile yükseltilecek olan Yaratıcı Merkez, platformdan Kent Parkı’na geçişi sağlayan bir geçit görevi görecek. Yüksek tavan mesafesi ile üç katlı bir sanat ve tasarım stüdyo alanı olarak kullanılacak olan esnek alanlar sunacaktır. Yaratıcı Merkez stüdyoların iç mekânlarının tamamen kolonsuz olmasını sağlayan katmanlı yapıda bir cephe ile desteklenir. Bu esnek alan sanat galerileri, tasarım mağazaları, dans ve müzik stüdyoları gibi pek çok yaratıcı etkinliğe alan sağlayacak şekilde bölünebilir. Yerden tavana cam giydirme cephe manzarayı ve doğal ışık alanını genişletirken, yaz aylarında doğal bir havalandırma sağlayabilecek şekilde detaylandırılabilir. Yaratıcı Merkez’inin en üst katında Haliç’in ve civar bölgenin panoramik manzarasına bakan geniş bir açıkhava terasına açılan bir kafe ve müzik sahnesi yer alacaktır. İTO alanının göbeğindeki, Yalı Köşkü Caddesi’nden ulaşılabilir bu alanda, ziyaretçiler camekânlı bir avlu olan (Geleneksel Osmanlı toplantı alanları ve New York Guggenheim Müzesi’ndeki Rotonda’dan esinlenilen) Büyük Salon’u keşfedecek. Büyük Salon konuşmalar, resepsiyonlar, özel sunumlar için bir etkinlik alanı ve platform içindeki Sergi Merkezi’ne açılan fuaye görevini görecek. Bu Sergi Merkezi’nin Yaratıcı Merkez’in yetenekleri için bir sergileme alanı olabileceği ve şehirdeki diğer yaratıcı etkinlikler için (İstanbuk Bienali gibi) en tercih edilebilir mekân olacak şekilde tasarlanacağı düşünülmüştür. Büyük Salon’ın ikinci katında Yaratıcı Merkez’den ulaşılabilen bir VIP odası bulunur. Yüksek tavanı ve tamamen cam kaplı iç mekânı ile VIP odası Yaratıcı Merkez’in yetenekleri için etkileyici bir toplantı alanı sunarken, aynı zamanda ITO alanı ve civardaki toplulukları için de çok değerli bir alan sağlayacak. Alanın doğusunda, Yalı Köşkü Caddesi’ne geçişi sağlayan platformun üzerinde yeni bir bağımsız bina olacaktır. Bu binanın yarı dairesel yapısı yoğun trafik akışının etkisini yumuşatır. Dışarıya doğru cumbaları ile bu yeni geçit bina daha fazla ofis alanı sağlayabileceği gibi aynı zamanda küçük bir butik otel olarak da değerlendirilebilir.
Kentsel Vizyon
Şekil 8 mimariyi kamusal alan ve manzara ile güçlü bir insancıl sentez ile birleştirir. Şekil 8, yaratıcı ekonomi çağında, yeni bir iş modeli olabilecek bir işleve ulaşan sonsuz organizasyonel olanaklar sağlamaktadır. Şekil 8’in mimari mizacı klasik Osmanlı tasarımını moden teknoloji ve malzemeleriyle harmanlayarak yeniden yorumlamaktadır. Yaratıcı Merkez’in katmanlı cephesi renklendirilmiş paslanmaz çelik ile kaplanarak iç mekânın cam kaplamasının şeffaflığını tamamlayacak şekilde hayal edilmiştir. Özgün mimari vizyonu İstanbul’un muhteşem silüetine saygı gösterirken, bu silüeti yeni nesil için yeniden kurgulamaktadır. Türkiye vatandaşlarına ve uluslararası topluluklara İstanbul için yeni bir kent ikonu olabilecek geleceğin yaratıcı merkezini sunarak açıklık ve sürdürülebilirliği vurgulamaktadır.